แนวทางการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปรัง โดยปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ

0
4740

รีคัลท์จับมือกับ ปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ เพื่อช่วยแนะนำเกษตรกรข้าวในการใส่ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปรัง โดยดูจากระยะเวลา สูตรและอัตราการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย

พี่น้องเกษตรกรปลูกข้าวแล้ว…อย่าลืมบำรุงข้าว ให้ต้นข้าวแข็งแรง แตกกอดี กอใหญ่ ใบตั้ง เขียวนาน ด้วยปุ๋ยเต็มสูตร ตราหัววัว-คันไถ โดยสามารถเลือกบำรุงข้าวได้ดังนี้

แนวทางการใช้ปุ๋ยสำหรับข้าวนาปรัง

สำหรับนาดินเหนียว ควรใส่ 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระยะแตกกอหรือหลังจากวันปลูกหรือวันปักดำประมาณ 15-20 วัน
– เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-12-8 หรือ 16-8-8 อัตรา 30-35 กก./ไร่ โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยยูเรียในอัตรา 5 – 10 กิโลกรัมต่อไร่

ครั้งที่ 2 ระยะรับรวง หรือก่อนต้นข้าวออกรวง 20 – 25 วัน
– เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ดาวน้ำเงิน หรือ 16-12-8 หรือ 16-16-8 อัตรา 30-35 กก./ไร่

.

สำหรับนาดินทราย หรือนาดินร่วน ควรใส่ 2 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1 ระยะแตกกอหรือหลังจากวันปลูกหรือวันปักดำประมาณ 15-20 วัน
– เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-12-8 หรือ 16-16-8 หรือ 16-8-8 อัตรา 30-35 กก./ไร่ ร่วมกับปุ๋ยยูเรีย 5-10 กิโลกรัมต่อไร่

ครั้งที่ 2 ระยะรับรวง หรือก่อนต้นข้าวออกรวง 20 – 25 วัน
– เลือกใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 อัตรา 30-35 กก./ไร่


ที่สำคัญ อย่าลืม !! ต้องใส่ปุ๋ยให้ ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกอัตรา และถูกวิธีนะครับ


หมายเหตุ: ในการใส่ปุ๋ยแต่ละครั้ง ควรเลือกใช้เพียงสูตรใดสูตรหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นดินในแต่ละพื้นที่ครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่