แอปใบไม้สำหรับเกษตรกร

“ใบไม้” แอปพลิเคชันจากรีคัลท์ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูก ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น

ข้อมูลที่ให้บริการในแอปพลิเคชัน

  • พยากรณ์อากาศแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายแปลง มีข้อมูลทั้งอุณหภูมิและปริมาณฝน ทั้งรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่ดูพยากรณ์น้ำฝนได้สูงสุดถึง 9 เดือนล่วงหน้า ใช้ในการวางแผนได้ทุกช่วง ไม่ว่าจะลงปลูก ใส่ปุ๋ย หรือเก็บเกี่ยว
  • ติดตามการเคลื่อนไหวของกลุ่มเมฆฝน ณ เวลาปัจจุบัน ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกับแปลงของท่าน เพื่อวางแผนเพาะปลูกและดูแลแปลงในแต่ละวัน
  • ตรวจสอบสถานะของแปลงจากการวิเคราะห์ภาพแปลงผ่านภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหาพื้นที่ในแปลงที่อาจมีปัญหาและต้องการการดูแลเป็นพิเศษ
  • เรียนรู้วิธีและขั้นตอนปลูกพืชหลากหลายชนิด เช่น ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย และอื่นๆ

รีคัลท์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันให้ดียิ่งขึ้นเพื่อมอบข้อมูลที่มีคุณค่าและแม่นยำที่สุดให้แก่เกษตรกรไทย โปรดติดตามการอัปเดตเป็นระยะๆ