บริการของรีคัลท์

แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกร

ใช้ได้ฟรี! ไม่มีการเก็บค่าบริการแต่อย่างใดๆ

“ใบไม้” แอปพลิเคชันจากรีคัลท์ที่จะช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลในการตัดสินใจ เพื่อลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูก ซึ่งจะทำให้ได้ผลผลิตและรายได้เพิ่มขึ้น


เรียนรู้เพิ่มเติม


แพลตฟอร์มสำหรับองค์กร

แพลตฟอร์มสำหรับวิเคราะห์แปลงผ่านโมเดลต่างๆ เช่น คาดการณ์ผลผลิต เป็นต้น รวมถึงจัดเก็บข้อมูลแปลงทั้งหมดของคุณให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล 


เรียนรู้เพิ่มเติม