กฟผ. จับมือ รีคัลท์ นำเทคโนโลยีพัฒนาชุมชน รอบเขื่อน รอบเหมือง ทั่วประเทศ

0
323

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด – 19 ที่ผ่าน ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั่วโลก ทำให้เศรษฐกิจโลกหดตัวลง การส่งออกสินค้าทางการเกษตรไทยลดลง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์นี้จะทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจไทยลดลงมากกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ ซึ่งจะทำให้เกิดภาวะการว่างงานเป็นวงกว้าง ซึ่งอาจจะเกิดการว่างงานถึง 10.1 ล้าคน หรือเป็นสัดส่วน 30% ของการจ้างงานทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีแรงงานนอกระบบอีกประมาณ 5.6 ล้านคน ผลกระทบนี้ทำให้แรงงานจำนวนมากถูกเลิกจ้าง ลดเงินเดือน ลดเวลาทำงาน ซึ่งส่งผลกระทบถึงชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเขาอย่างมาก ซึ่งปัญหาจากการว่างงานนี้ ทำให้คนในเมืองหันกลับมาทำอาชีพเกษตรกรเพิ่มมากขึ้น และเล็งเห็นว่าอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่มีความมั่นคง ยั่งยืน และสามารถดำรงชีพอยู่ได้แม้ในภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่อย่างไรก็ดี การทำอาชีพเกษตรในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงจากการทำเกษตรแบบสมัยก่อนค่อนข้างมาก เนื่องจากมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง

น้ำปะปาภูเขาของบ้านหาด

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ทำให้ภาครัฐต้องเร่งช่วยเหลือกลุ่มคนเรานี้เป็นการด่วน โดยเฉพาะการจ้างงานในกลุ่มเด็กนักศึกษาที่จบใหม่ เพื่อเร่งรองรับให้กลุ่มนักศึกษามีงานทำ ส่งผลให้ภาครัฐจัดทำโครงการจ้างงานในหน่วยงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ หรือแม้กระทั่ง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟฝ.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงพลังงาน

ชาวบ้านเก็บของป่ามาขายตามวิถีชีวิต

ในส่วนของ กฟฝ. ได้ร่วมมือกับบริษัท รีคัลท์ ประเทศไทย จำกัด จัดทำโครงการ “พลังงานร่วมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน” ขึ้น โดยให้นักศึกษาจบใหม่ ได้ลงพื้นที่พัฒนาชุมชนรอบเขื่อน และโรงไฟฟ้าระดับคุณภาพชีวิตชุมชน ซึ่งนักศึกษาจบใหม่จะต้องนำเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูลชุมชน และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เป็นโครงงานที่จะทำให้ชุมชนเข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในโครงการนี้มีเป้าหมายรับนักศึกษาจบใหม่เข้าร่วมโครงการประมาณ 10,000 คนด้วยกัน โดยส่วนมากจะรับสมัครนักศึกษาในพื้นที่หมู่บ้านนั้นๆ เพื่อเป็นการจ้างงานให้คนในชุมชน และเข้าใจ ทราบปัญหาในพื้นที่เป็นอย่างดี

พณฯ ท่าน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

โดยในวันที่ 13-15 ธันวาคม 2563 ทีมงานรีคัลท์ประเทศไทย ได้ร่วมติดตามคณะ พณฯ ท่าน ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ท่านพัฒนา แสงวิโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ ท่านจิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการ กฟผ. ได้เดินทางไปที่โรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง เพื่อมอบนโยบายโครงการพลังงานรวมใจ สร้างงาน พัฒนาชุมชน และได้พบปะชาวบ้านบริเวณรอบโรงผลิตไฟฟ้าแม่เมาะ

ป้ายเขตหมู่บ้านกอรวก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้รีคัลท์รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเทคโนโลยีมาพัฒนาชาวบ้านรอบเขื่อน และเหมืองแม่เมาะ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเทคโนโลยีของพวกเราจะทำให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามจุดมุ่งหวังของบริษัท

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่