วิธีลงทะเบียนรับเงินเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกรในช่วง วิกฤตโควิด – 19

0
511

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาทมีดังนี้

 1. ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพรองก็ได้
 2. ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน ในการพิจารณาว่าครัวเรือนใดขอขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อนหรือไม่ เจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้เกษตรกร ผู้ขอขึ้นทะเบียนรับทราบ ตามนิยามที่กำหนด
 3. เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน
 4. เกษตรกรทุกคนจะตรวจสอบสถานะการเป็นเกษตรกรโดยตรวจสอบที่ http://farmer.doae.go.th/  โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
 5. เกษตรกรต้องลงทะเบียน และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563
กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน จากนั้นกดค้นหา
เพื่อตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกร
ในกรณีไม่เป็นเกษตรกร
ในกรณีเป็นเกษตรกร

การขึ้นทะเบียน และปรับปรุงเกษตรกร แบ่งได้เป็น 2 กรณี

 1. สำหรับเกษตรกร (รายใหม่ – แปลงใหม่) และ (รายเดิม – แปลงใหม่)  ให้เกษตรกรกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนเกษตรกร (ทบก.๐๑) โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ คลิ๊กที่นี่ กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนถัดไป โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. 2563
 2.  สำหรับเกษตรกร (รายเดิม – แปลงเดิม) เกษตรกรสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้ทั้ง Android และ IOS
 • กดเลือกเมนูแจ้งปลูก
 • เลือกแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 • เลือกพืช ที่ต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
 • กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน
 • กดบันทึก

กรณีที่ไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวได้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ (คลิ๊กที่นี่) กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม (ทบก 01) พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม และรวบรวมแบบฟอร์มไว้ที่ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน เพื่อจัดส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรบันทึกเข้าในระบบ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.thairath.co.th/news/business/1832806
และ https://www.sanook.com/money/754031/