fbpx Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “สมาร์ทฟาร์มเมอร์”

เรื่องเล่าเกษตรกรตอนที่ 9 : เกษตรกรแปลงมันกับการขายเหง้ามันเป็นรายได้เสริม

ภทรพล ภุมรินทร์

สวัสดีครับ เรื่องเล่าที่เราจะมาแบ่งปันเรื่องราวของเกษตรกรรายหนึ่งที่มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้มากกว่าเดือนล่ะ 10,000 บาทจากการขายเหง้ามันให้กับรีคัลท์  ทำได้ยังไง?  มาฟังเรื่องเล่าจากเกษตรกรรีคัลท์ คุณอนุชา บางแก้วจากจังหวัดกาญจนบุรีกันครับ  พี่อนุชาเล่าประวัติคร่าวๆให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ  พี่อนุชา : สวัสดีครับ ผมชื่ออนุชา บางแก้ว เป็นเกษตรกรมันสำปะหลังอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรี…

อนาคตเกษตรกรไทยกับการเปลี่ยนภาพสู่เกษตรเทคโนโลยี

ภทรพล ภุมรินทร์

หากกล่าวว่า “สังคมเกษตรกรไทยเป็นสังคมที่เพาะปลูกตามบรรพบุรษ” ก็คิดว่าถูกต้อง แต่ถูกต้องในบริบทเมื่อ 10 ปีที่แล้ว ยอมรับว่าสังคมเกษตรกรเป็นสังคมที่พึ่งพาน้ำฝนเป็นหลัก ฝนไม่มีก็จุดธูปขอเทวดา หรือไม่ก็แห่นางแมว ตามประเพณี  แต่เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนผ่าน เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาทดแทน โดยเฉพาะเทคโนโลยีทางการเกษตรหรือที่เรียกว่า Agritech…