Press "Enter" to skip to content

Posts tagged as “ปุ๋ย”

ใส่ปุ๋ยข้าวอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด?

Apisara Suwansopha

สวัสดีค่าาาาา ห่างหายไปนานวันนี้กลับมาแล้วนะคะ รับรองเรื่องนี้พี่ๆชาวนาต้องถูกใจแน่นอน เพราะเราจะมาพูดเรื่องใส่ปุ๋ยข้าวเพื่อเพิ่มผลผลิตกันค่ะ ก่อนอื่นต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าปุ๋ยคืออาหารของพืช ส่วนดินนั้นให้นึกภาพว่าดินเปรียบเสมือนฟองน้ำที่ดูดซับปุ๋ย รากพืชจะดูดซับอาหารจากดิน ดินที่ดีก็จะมีแร่ธาตุดีอยู่เยอะ เป็นฟองน้ำที่ดีมีคุณภาพ ดินที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นกรดหรือด่างมากเกินไปหรือธาตุอาหารไม่ครบถ้วน เป็นฟองน้ำที่เสื่อมคุณภาพ อัดปุ๋ยลงไปเท่าไหร่พืชก็ดูดอาหารได้ยากอยู่ดี ถือเป็นการสิ้นเปลืองเปล่าๆค่ะ แต่การบำรุงดินปรับปรุงดินนั้นเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจและใช้เวลา การทดสอบความเป็นกรด-ด่าง อาจจะไม่ตอบโจทย์…

ปลูกข้าวด้วยแอปพลิเคชั่นรีคัลท์

Apisara Suwansopha

สวัสดีค่ะ ในบทความที่แล้วเราพูดถึงเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไป วันนี้เราจะมาเอาใจพี่ๆชาวนากันหน่อย เพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญมากของประเทศไทย คือ “ข้าว” นั่นเองค่ะ  ไม่ว่าจะพื้นที่ในเขตชลประทานหรือนอกเขตชลประทานการคาดการณ์ปริมาณน้ำฝนล่วงหน้า ช่วยเกษตรกรวางแผนการปลูกพืชเพื่อให้พืชที่ปลูกได้รับน้ำฝนเพียงพอตลอดฤดูกาลการเพาะปลูก การรู้แนวโน้มน้ำฝนว่า “ตกมาก” หรือ “ตกน้อย” เป็นข้อมูลที่สำคัญสำหรับเกษตรกรในการวางแผนเพาะปลูก โดยเฉพาะ…