fbpx Press "Enter" to skip to content

รีคัลท์ แอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรยุค 4.0

รีคัลท์ เป็นแอปพลิเคชันตัวช่วยสำหรับเกษตร โดยให้ข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น

  • คำแนะนำการเพาะปลูก
  • ข้อมูลอากาศและปริมาณน้ำฝน “รายแปลง” อย่างแม่นยำ ทั้งสภาพ ณ ปัจจุบัน รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน และสามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน
  • ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมรายแปลง ทำให้รู้ว่าในแปลงปลูกมีการเจริญเติบโตงอกงามดี หรือมีปัญหาใดๆ เป็นต้น

ทำให้เกษตรกรที่ใช้แอปพลิเคชันนี้สามารถเพิ่มผลผลิตเละลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง หรือน้ำท่วม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของภาคการเกษตรไทยได้มากขึ้น

แอปพลิเคชัน “รีคัลท์ เกษตรกร” สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าสูงสุดได้ถึง 9 เดือน

ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง Google Play หรือผ่านช่องทาง ไลน์ @รีคัลท์

Comments are closed.