Press "Enter" to skip to content

Posts published in “อ้อย”

พยากรณ์ฝนล่วงหน้า 9 เดือน 11 จังหวัดประเทศไทย

Apisara Suwansopha

สวัสดีค่ะ เปิดปีใหม่มาแล้ว ในปีวัวทอง 2564 นี้เราจะทำการเกษตรอย่างไรควรวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆนะคะ เพราะฤดูกาลเพาะปลูกในแต่ละพืชก็ต่างกัน สำหรับปีนี้จะเป็นอย่างไร ฟ้าฝนทิ้งช่วงหรือไม่ มาติดตามกันได้เลยค่ะ สำหรับตัวแทนทีมงานได้เลือกมา 11 จังหวัดประเทศไทย ได้แก่ 1.เชียงใหม่ 2.พิษณุโลก 3.สุพรรณบุรี…

สร้างมูลค่าจากเศษซากทางการเกษตร ลดการเผา ลดมลพิษ

Omsap

นอกจากอากาศหนาวที่เริ่มพัดมาที่ไทยในช่วงปลายปีนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็กำลังจะกลับมาเยือนเช่นกัน ในช่วงหลายปีมานี้เราต่างตระหนักถึงปัญหาของฝุ่นกันมากขึ้นทุกปี ซึ่งเจ้าฝุ่นพวกนี้ก็มีแหล่งกำเนิดจากการคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ภาคการเกษตรเองก็มีผลในการทำให้เกิดปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ที่มาจากการเผาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกับพืชเศรษฐกิจใหญ่ ๆ…