Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Omsap”

สร้างมูลค่าจากเศษซากทางการเกษตร ลดการเผา ลดมลพิษ

Omsap

นอกจากอากาศหนาวที่เริ่มพัดมาที่ไทยในช่วงปลายปีนี้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ก็กำลังจะกลับมาเยือนเช่นกัน ในช่วงหลายปีมานี้เราต่างตระหนักถึงปัญหาของฝุ่นกันมากขึ้นทุกปี ซึ่งเจ้าฝุ่นพวกนี้ก็มีแหล่งกำเนิดจากการคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการการผลิตทางอุตสาหกรรม และการเผาในที่โล่ง ภาคการเกษตรเองก็มีผลในการทำให้เกิดปัญหาของฝุ่น PM 2.5 ที่มาจากการเผาเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะกับพืชเศรษฐกิจใหญ่ ๆ…

รีคัลท์ฉบับพิเศษ ฉลอง 100,000 ดาวน์โหลด !!

Omsap

รีคัลท์ขอขอบคุณ 100,000 ดาวน์โหลด พวกเราขอขอบคุณพี่ ๆ เกษตรกรที่ให้ความสนใจและให้ความเชื่อมั่นรีคัลท์มาตลอดตั้งแต่วันแรกจนถึงปัจจุบัน ทีมงานขอสัญญาว่าจะพัฒนาเทคโนโลยีให้พี่น้องเกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ยงจากการเพาะปลูก เพิ่มรายได้ให้กับพี่ๆ เกษตรกรไทย 📍ในช่วงที่ผ่านมารีคัลท์ได้มีการลงพื้นที่ในการพบปะเกษตรในหลายๆจังหวัดเพื่อนำปัญหาของเกษตรมาแก้ไข โดยได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรมากมาย 📍โดยการแก้ปัญหาให้พี่น้องเกษตรกรนั้น เราได้ยึดหลักการแก้ปัญหาตามทฤษฎี 5…

ผลกระทบ Covid-19 กับเกษตรกรไทย

Omsap

รูปภาพจาก https://thaipublica.org/2016/05/thai-pan-4-5-2559/ จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เป็นปัญหาสำคัญของโลกและไทยในขณะนี้ ส่งผลกระทบในวงกว้างรวมถึงภาคการเกษตร หนึ่งในภาคการผลิตหลักของประเทศไทยที่มีเกษตรกรกว่า 6.6 ล้านครัวเรือน เป็นเวลากว่า 3 เดือนแล้วนับตั้งแต่ไวรัสโควิด-19 ระบาดในไทยกระทบต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวแล้วยังกระทบไปถึงภาคการเกษตรโดยเฉพาะผักและผลไม้ที่กระทบมากที่สุด รองลงมาคือปศุสัตว์และพืชไร่ เนื่องจากการระบาดของโรคทำให้ผู้บริโภคเลือกที่จะซื้อและกักตุนสินค้าในรูปแบบแห้ง กึ่งสำเร็จรูป…